Βήμα - βήμα η διαδικασία για να εισπράξετε το επίδομα παιδιών

Απαιτούνται οι φορολογικές δηλώσεις ή τα εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας δεκαετίας!


 Μια «μαραθώνια» γραφειοκρατική διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουν περίπου 800.000 οικογένειες για να λάβουν τα νέα επιδόματα τέκνων. Η διαδικασία προβλέπει την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και ενός νέου πολύπλοκου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης μέσω του διαδικτύου, καθώς επίσης και τη συλλογή και υποβολή πλήθους δικαιολογητικών στους ανταποκριτές του ΟΓΑ που βρίσκονται στους δήμους όλης της χώρας.

Σύμφωνα με μια νέα κοινή απόφαση που εξέδωσαν ο υπουργός Εργασίας κ. Ι. Βρούτσης και ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης, εάν έχετε προστατευόμενα τέκνα και με βάση τα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2012 είστε δικαιούχοι των νέων οικογενειακών επιδομάτων θα πρέπει, για να εισπράξετε τα επιδόματα, να ακολουθήσετε τα ακόλουθα «βήματα»:


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΠΟΣΟ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

1ο Βήμα: Πριν από όλα πρέπει να υποβάλετε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να αποτυπωθούν τα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2012. Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο, καθώς από το ύψος του εισοδήματος που θα δηλώσετε για το 2012 θα εξαρτηθεί το ακριβές ποσό των επιδομάτων που θα λάβετε. Εάν δεν υποβάλετε δήλωση φορολογίας εισοδήματος δεν θα μπορέσετε να λάβετε τα επιδόματα που δικαιούστε.

Εφόσον δεν έχετε υποβάλει ποτέ στο παρελθόν φορολογική δήλωση, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι φέτος η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου. Συγκεκριμένα, η δήλωση πρέπει να υποβληθεί στην ηλεκτρονική υπηρεσία ΤΑΧΙSNET, που έχει αναπτύξει στις ιστοσελίδες της η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.gsis.gr και www.taxisnet.gr. Για να μπορέσετε να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη φορολογική δήλωση θα πρέπει να πιστοποιηθείτε στην υπηρεσία TAXISNET. Θα πρέπει δηλαδή να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση σε ειδική φόρμα των ιστοσελίδων της ΓΓΠΣ για να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης και «κλειδάριθμο».


Αναλυτικά, η διαδικασία πιστοποίησης είναι η ακόλουθη:

α) Πρώτα πρέπει να εισέλθετε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, σε μία από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.gsis.gr ή www.taxisnet.gr. Πάνω δεξιά στην ιστοσελίδα αυτή υπάρχει η ένδειξη«myΤΑΧΙSnet» κάτω από την οποία πρέπει να επιλέξετε «Εγγραφή νέου χρήστη» για να εισέλθετε στις υπηρεσίες πιστοποίησης. Στη φόρμα που θα εμφανιστεί θα πρέπει να συμπληρώστε τη σχετική αίτηση, αναγράφοντας το επιθυμητό όνομα χρήστη (username) καθώς επίσης και τον επιθυμητό κωδικό (password). Θα πρέπει επίσης να αναγράψετε τον Α.Φ.Μ. σας, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό σας. Τέλος θα πρέπει να συμπληρώσετε κι ορισμένα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως διεύθυνση e-mail και αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου.

Τέλος, θα χρειαστεί να αντιγράψετε συγκεκριμένους χαρακτήρες που βρίσκονται μέσα σε μια εικόνα.

β) Με την επιτυχή ολοκλήρωση της συμπλήρωσης και της υποβολής της αίτησης, θα λάβετε σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ, η ημερομηνία και η ώρα υποβολής καθώς επίσης και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. για την έγκριση της αίτησης και την παραλαβή ενός «κλειδαρίθμου», που είναι κι αυτός απαραίτητος για την πρόσβασή σας στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων. Εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στο σημείωμα, θα πρέπει λοιπόν να μεταβείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. για να υποβάλετε την αίτηση παραλαβής του «κλειδαρίθμου» και να λάβετε σε απαντητικό έγγραφο τον «κλειδάριθμο».

γ) Έχοντας στα χέρια σας το χαρτί που αναγράφει τον «κλειδάριθμο» πρέπει να ξαναμπείτε στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr ή www.taxisnet.gr , να εισέλθετε ξανά στις υπηρεσίες πιστοποίησης και από κει να επιλέξετε την ένδειξη «Ενεργοποίηση Λογαριασμού». Στη φόρμα που θα εμφανιστεί, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα ακόλουθα στοιχεία:

α) username και κωδικό (password)

β) τον "κλειδάριθμο" που σας δόθηκε από τη Δ.Ο.Υ.

γ) τα γράμματα που διακρίνονται στην εικόνα.

δ) Στη συνέχεια, πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και να επιλέξετε «ενεργοποίηση» για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τα δικαιολογητικά για το επίδομα

2ο βήμα: Συγκεντρώστε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή των επιδομάτων. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.

β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.

γ) Ιατρική γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., εφόσον στην οικογένεια υπάρχει εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται το έντυπο Α21.

δ) Δικαστική απόφαση επιμέλειας ανήλικων τέκνων.

ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής, εφόσον ο αιτών είναι πολίτης άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς, εφόσον ο αιτών είναι ομογενής αλλοδαπός.

ζ) Άδεια διαμονής, εφόσον ο δικαιούχος είναι πολίτης χώρας που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή πολίτης της Ελβετίας ή άλλου κράτους (εκτός των ανωτέρω και της Ε.Ε.) που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονέας τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

η) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα και Άδεια παραμονής Αλλοδαπού, εφόσον ο δικαιούχος είναι αλλοδαπός πρόσφυγας στον οποίο έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο.

θ) Ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, εφόσον ο δικαιούχος είναι αλλοδαπός στον οποίο δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Επιπλέον, για να αποδείξετε ότι κατοικούσατε μόνιμα και συνεχώς στην Ελλάδα την δεκαετία που προηγήθηκε του έτους υποβολής της αίτησης, καθώς κι ότι τα εξαρτώμενα τέκνα σας βρίσκονται στην Ελλάδα, πρέπει να συγκεντρώσετε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφα των εντύπων Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας δεκαετίας ή θεωρημένα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της τελευταίας δεκαετίας ή

β) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα του δικαιούχου ή του/της συζύγου στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι άνεργος, από την οποία να προκύπτει η ασφάλισή του/ της την τελευταία δεκαετία ή

γ) Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος από το τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή

δ) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας του δικαιούχου ή του/της συζύγου, θεωρημένου για τα έτη της κρίσιμης δεκαετίας ή

ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μισθωτηρίου συμβόλαιο με μισθωτή το δικαιούχο ή το σύζυγό του, κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και υπεύθυνη δήλωση με Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή, στην οποία θα δηλώνει ότι η μίσθωση είναι σε ισχύ ή ότι έληξε και την ημερομηνία λήξης αυτής ή

στ) Βεβαίωση φοίτησης του/των τέκνου/ων

Υποβολή του Α21

3ο βήμα: Μετά την συμπλήρωση και την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ηλεκτρονικά μέσω του TAXISNET, πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά – πάλι μέσω του TAXISNET – ένα νέο μηχανογραφημένο έντυπο που φέρει τον κωδικό Α21 και έχει τη μορφή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

Στο Α21 πρέπει να δηλωθούν τα εξής δεδομένα:

· Η ακριβής οικογενειακή κατάσταση, δηλαδή το εάν ο δικαιούχος είναι έγγαμος ή άγαμος ή σε διάσταση ή διαζευγμένος ή χήρος.

· Τα στοιχεία του υπόχρεου και της συζύγου (ονοματεπώνυμα των ιδίων και των γονέων τους, αριθμοί ταυτότητας, ΑΦΜ, αρμόδιες Δ.Ο.Υ., Α.Μ.Κ.Α., ημερομηνία και τόπος γέννησης, δήμος-νομός, αριθμός οικογενειακής μερίδας και διεύθυνση κατοικίας), τα οποία πρέπει να αναγραφούν σε 23 διαφορετικά πεδία για τον καθένα τους!

· Αν η διαμονή στην Ελλάδα είναι μόνιμη και από ποιο έτος,καθώς επίσης και ποια είναι η χώρα προέλευσης.

· Αν έχουν υποβληθεί τα 10 προηγούμενα χρόνια δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.· Αν τα παιδιά βρίσκονται στην Ελλάδα.

· Αν οι γονείς είναι χήροι ή διαζευγμένοι.

· Αν κάποιο από τα παιδιά προέρχεται από άλλο γάμο.· Αν έχουν όλα τα παιδιά την ελληνική υπηκοότητα (για αλλοδαπούς).

Στο έντυπο Α21, κάθε οικογενειάρχης θα πρέπει επίσης να δηλώσει, για κάθε προστατευόμενο τέκνο του, τα ακόλουθα 15 στοιχεία:

· Όνομα· Επώνυμο· Όνομα πατέρα· Όνομα μητέρας· Ημερομηνία γέννησης.· Τόπο γέννησης· Υπηκοότητα.· Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (αν υπάρχει).· Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.,αν υπάρχει).· Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης(Α.Μ.Κ.Α.).· Δήμο και Νομό.· Αριθμό οικογενειακής μερίδας.· Σχολείο ή σχολή φοίτησης.· Ποσοστό αναπηρίας.· Στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας.

Επιπλέον, στο έντυπο Α21 θα πρέπει επίσης να αναγραφούν:

· ο αριθμός πρωτοκόλλου ή ο αριθμός πράξης ή ο αριθμός απόφασης κάθε δικαιολογητικού που έχει συγκεντρώσει ο αιτών οικογενειάρχης

· η ημερομηνία έκδοσης κάθε δικαιολογητικού.

Ο αντιπρόσωπος του ΟΓΑ

4ο βήμα: Καταθέστε τα δικαιολογητικά που συγκεντρώσατε στον αντιπρόσωπο του ΟΓΑ (ή στον δήμο), μέσα σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από τον ΟΓΑ.

Πέραν των δικαιολογητικών που προαναφέραμε, ο Ο.Γ.Α. μπορεί να σάς ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει, προκειμένου να ... πειστεί ότι η διαμονή ή κατοικία σας στην Ελλάδα είναι μόνιμη και συνεχής την τελευταία δεκαετία καθώς και ότι τα εξαρτώμενα τέκνα σας βρίσκονται στην Ελλάδα!

Πότε θα πάρετε τα χρήματα

Εφόσον καταφέρετε και περάσετε ... επιτυχώς όλες τις παραπάνω γραφειοκρατικές διαδικασίες και ... δοκιμασίες θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα χρήματα των επιδομάτων θα κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό σας σε τρεις δόσεις.

Στο τέλος Ιουνίου ή στις αρχές Ιουλίου θα λάβετε το 50% του συνολικού ποσού επιδομάτων που δικαιούστε για όλο το 2013 (δηλαδή το επίδομα για το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2013).

Οι υπόλοιπες δύο δόσεις θα καταβληθούν στο τέλος κάθε τριμήνου, δηλαδή στο τέλος Σεπτεμβρίου και στο τέλος Δεκεμβρίου.

Εκδηλώσεις
Φεβρουάριος 2024
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 1 2
Τα νέα μας - Newsletters
Μάθετε πρώτοι για τις εκδηλώσεις και τις προσφορές του Συλλόγου μας. Γίνεται μέλος στα newsletters.
Καιρός